هاست اختصاصی هلند

پلن اول - 2 گیگابایت

تومان270,000
ماهانه

2 گیگابایت رم
2 هسته سیپیو (1500 MHz)
35 گیگابایت هارد SSD
وب سرور apache
لوکیشن هلند
کنترل پنل سیپنل
تحویل حداقل 1 روز کاری

پلن دوم - 4 گیگابایت

تومان340,000
ماهانه

4 گیگابایت رم
2 هسته سیپیو (2000 MHz)
50 گیگابایت هارد SSD
وب سرور apache
لوکیشن هلند
کنترل پنل سیپنل
تحویل حداقل 1 روز کاری

پلن سوم - 6 گیگابایت

تومان400,000
ماهانه

6 گیگابایت رم
3 هسته سیپیو (2500 MHz)
70 گیگابایت هارد SSD
وب سرور apache
لوکیشن هلند
کنترل پنل سیپنل
تحویل حداقل 1 روز کاری

پلن چهارم - 8 گیگابایت

تومان490,000
ماهانه

8 گیگابایت رم
3 هسته سیپیو (3000 MHz)
100 گیگابایت هارد SSD
وب سرور apache
لوکیشن هلند
کنترل پنل سیپنل
تحویل حداقل 1 روز کاری

پلن پنجم - 12 گیگابایت

تومان630,000
ماهانه

12 گیگابایت رم
4 هسته سیپیو (3500 MHz)
150 گیگابایت هارد SSD
وب سرور apache
لوکیشن هلند
کنترل پنل سیپنل
تحویل حداقل 1 روز کاری

پلن ششم - 16 گیگابایت

تومان780,000
ماهانه

16 گیگابایت رم
4 هسته سیپیو (4000 MHz)
200 گیگابایت هارد SSD
وب سرور apache
لوکیشن هلند
کنترل پنل سیپنل
تحویل حداقل 1 روز کاری