سرور کلاود فنلاند

کرک،اسکن،اتک،اجرای فیشینگ و پروکسی بر روی این سرور ها ممنوع میباشد !

CX11

شروع از
تومان300,000
ماهانه

رم 2 گیگابایت

پردازنده 1 هسته مدل Intel Xeon SkyLake

فضای هارد 20 گیگابایت NVMe

ترافیک 20 ترابایت

پورت 10 گیگابیت

تحویل فوری پس از پرداخت

CPX11

شروع از
تومان400,000
ماهانه

رم 2 گیگابایت

پپردازنده 2 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen

فضای هارد 40 گیگابایت NVMe

ترافیک 20 ترابایت

پورت 10 گیگابیت

تحویل فوری پس از پرداخت

CX21

شروع از
تومان460,000
ماهانه

رم 4 گیگابایت

پردازنده 2 هسته مدل Intel Xeon SkyLake

فضای هارد 40 گیگابایت NVMe

ترافیک 20 ترابایت

پورت 10 گیگابیت

تحویل فوری پس از پرداخت

CPX21

شروع از
تومان610,000
ماهانه

رم 4 گیگابایت

پردازنده 3 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen

فضای هارد 80 گیگابایت NVMe

ترافیک 20 ترابایت

پورت 10 گیگابیت

تحویل فوری پس از پرداخت

CX31

شروع از
تومان620,000
ماهانه

رم 8 گیگابایت

پردازنده 2 هسته مدل Intel Xeon SkyLake

فضای هارد 80 گیگابایت NVMe

ترافیک 20 ترابایت

پورت 10 گیگابیت

تحویل فوری پس از پرداخت

CPX31

شروع از
تومان810,000
ماهانه

رم 8 گیگابایت

پردازنده 4 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen

فضای هارد 160 گیگابایت NVMe

ترافیک 20 ترابایت

پورت 10 گیگابیت

تحویل فوری پس از پرداخت

CX41

شروع از
تومان960,000
ماهانه

رم 16 گیگابایت

پردازنده 4 هسته مدل Intel Xeon SkyLake

فضای هارد 160 گیگابایت NVMe

ترافیک 20 ترابایت

پورت 10 گیگابیت

تحویل فوری پس از پرداخت

CPX41

شروع از
تومان1,400,000
ماهانه

رم 16 گیگابایت

پردازنده 8 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen

فضای هارد 240 گیگابایت NVMe

ترافیک 20 ترابایت

پورت 10 گیگابیت

تحویل فوری پس از پرداخت

CX51

شروع از
تومان1,800,000
ماهانه

رم 32 گیگابایت

پردازنده 8 هسته مدل Intel Xeon SkyLake

فضای هارد 240 گیگابایت NVMe

ترافیک 20 ترابایت

پورت 10 گیگابیت

تحویل فوری پس از پرداخت

CPX51

شروع از
تومان2,980,000
ماهانه

رم 32 گیگابایت

پردازنده 16 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen

فضای هارد 360 گیگابایت NVMe

ترافیک 20 ترابایت

پورت 10 گیگابیت

تحویل فوری پس از پرداخت