سرور کلاود آمریکا

کرک،اسکن،اتک،اجرای فیشینگ و پروکسی بر روی این سرور ها ممنوع میباشد !

CPX11

رم 2 گیگابایت

پپردازنده 2 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen

فضای هارد 40 گیگابایت NVMe

ترافیک 20 ترابایت

پورت 10 گیگابیت

تحویل فوری پس از پرداخت

CPX21

رم 4 گیگابایت

پردازنده 3 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen

فضای هارد 80 گیگابایت NVMe

ترافیک 20 ترابایت

پورت 10 گیگابیت

تحویل فوری پس از پرداخت

CPX31

رم 8 گیگابایت

پردازنده 4 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen

فضای هارد 160 گیگابایت NVMe

ترافیک 20 ترابایت

پورت 10 گیگابیت

تحویل فوری پس از پرداخت

CPX41

رم 16 گیگابایت

پردازنده 8 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen

فضای هارد 240 گیگابایت NVMe

ترافیک 20 ترابایت

پورت 10 گیگابیت

تحویل فوری پس از پرداخت

CPX51

رم 32 گیگابایت

پردازنده 16 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen

فضای هارد 360 گیگابایت NVMe

ترافیک 20 ترابایت

پورت 10 گیگابیت

تحویل فوری پس از پرداخت